Szczegóły ogłoszenia

KA-2/073/2020

"Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 158,3 2020.08.28 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 232,0 2020.08.28 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2020.08.28 43
ESPD xml 142,9 2020.08.28 42
Formularz ofertowy doc 59,5 2020.08.28 54
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2020.08.28 38
Projekt umowy doc 122,5 2020.08.28 39
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 122,5 2020.08.28 57
Wykaz usług doc 36,5 2020.08.28 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.08.28 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 268,4 2020.09.17 16

Pobierz wszystkie dokumenty