Szczegóły ogłoszenia

CRZP/114/2020/AZP

"Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 578596-N-2020 pdf 161,6 2020.08.27 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 540168226-N-2020 pdf 68,7 2020.09.04 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 535,5 2020.08.27 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2020.08.27 17
2_Kalkulacja ceny xlsx 11,6 2020.08.27 25
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 36,5 2020.08.27 16
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 38,5 2020.08.27 16
5_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.08.27 16
6_Wykaz osób doc 38,0 2020.08.27 17
7_Wykaz dostaw doc 39,5 2020.08.27 18
8_Wzór umowy doc 79,5 2020.08.27 16
9_Szczegółowy opis zamówienia ZMIANA SIWZ 1 rar 99,9 2020.08.27 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 504,2 2020.09.04 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 548,0 2020.09.08 8
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 287,7 2020.09.04 19

Pobierz wszystkie dokumenty