Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-42/20

"Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 557,6 2020.08.19 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert PDF 319,2 2020.09.01 35
Ogłoszenie o zamówieniu modyfikacja PDF 1985,9 2020.08.27 32
pytania, odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert PDF 187,6 2020.08.27 53
Z1 do Ogłoszenia-Formularz oferty doc 92,0 2020.08.19 36
Z10 do Ogłoszenia-Wzór - wykaz usług doc 32,5 2020.08.19 36
Z10 do Umowy-F-02 Karta kontroli temperatury wydawanych posiłków pdf 89,4 2020.08.19 32
Z11do Ogłoszenia-Wzór - wykaz osób doc 39,5 2020.08.19 32
Z12 do Ogłoszenia - wykaz pojazdów docx 24,6 2020.08.19 31
Z1a do Ogłoszenia-Arkusz oceny jakości jadłospisu pdf 125,2 2020.08.19 39
Z2 do ogłoszenia -Opis przedmiotu zamówienia pdf 281,1 2020.08.19 41
Z3 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchennych pdf 108,4 2020.08.19 35
Z4 do Ogłoszenia-CHARAKTERYSTYKA DIET-2 pdf 658,5 2020.08.19 36
Z4 do Umowy-F-03 Protokół reklamacyjny pdf 87,4 2020.08.19 38
Z5 do Ogłoszenia-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu wa docx 44,6 2020.08.19 48
Z5 do Umowy-Protokół dostarczenia dostawy posiłków PDF 8,8 2020.08.19 34
Z6 do Ogłoszenia-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,7 2020.08.19 38
Z7 do Ogłoszenia-Wzór Umowy PDF 373,1 2020.08.19 35
Z8 do Ogłoszenia-Wzór Umowy dzierżawy PDF 98,7 2020.08.19 31
Z8 do Umowy-PJŻ-02 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA HI pdf 305,0 2020.08.19 32
Z9 do Ogłoszenia-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 3402,0 2020.08.19 32
Z9 do Umowy-PJŻ-03 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA PRO pdf 308,1 2020.08.19 29

Pobierz wszystkie dokumenty