Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/18/2020

"Budowa rampy dla niepełnosprawnych przy budynku pływalni krytej (Zespół Krytych Pływalni)"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 575649 docx 25,7 2020.08.18 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,9 2020.08.18 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BUDOWA RAMPY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dokumentacja zip 7221,9 2020.08.18 60
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.08.18 33
formularz oferty docx 20,7 2020.08.18 34
opis przedmiotu zamówienia docx 13,2 2020.08.18 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.08.18 35
PROJEKT UMOWY_rampa MG doc 228,5 2020.08.18 31
wykaz osób docx 15,1 2020.08.18 32
wykaz robót docx 20,7 2020.08.18 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.08.18 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.09.02 24

Pobierz wszystkie dokumenty