Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-324/20

"zawodowe szkolenia certyfikowane dla WEAIiIB - KC-zp.272-324/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,6 2020.08.18 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 305,4 2020.08.18 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 259,1 2020.08.31 23
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,5 2020.08.18 61
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 54,3 2020.08.18 53
Wzór formularza oferty - usługi doc 297,5 2020.08.18 54
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,9 2020.08.18 54
Wzór umowy - usługi docx 271,5 2020.08.18 57
Wzór wykazu usług doc 271,0 2020.08.18 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 258,5 2020.08.31 24
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 450,6 2020.08.21 38

Pobierz wszystkie dokumenty