Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2020

"Remont dachu niskiego budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2020.08.18 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,9 2020.08.18 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.08.18 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.08.18 44
Szczegółowy opis zamówienia rar 8938,3 2020.08.18 62
Wykaz osób doc 19,7 2020.08.18 45
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.08.18 47
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,4 2020.08.18 46
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11655,9 2020.08.18 45
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.08.18 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.09.02 45

Pobierz wszystkie dokumenty