Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-386/20

"Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-386/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 36,5 2020.08.17 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,1 2020.08.17 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 38,0 2020.08.17 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,5 2020.08.17 44
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,3 2020.08.17 43
Wzór formularza oferty doc 28,1 2020.08.17 47
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.08.17 42
Wzór umowy docx 71,2 2020.08.17 48
wzór Wykaz osób doc 45,0 2020.08.17 45
wzór wykazu robót budowlanych doc 53,5 2020.08.17 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,8 2020.08.17 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,3 2020.08.26 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2020.09.01 57

Pobierz wszystkie dokumenty