Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.13.2020

"Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki "

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,9 2020.08.07 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 36,9 2020.08.13 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 291,0 2020.08.07 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 68,5 2020.08.07 54
Kopia Gmina Woźniki xlsx 21,5 2020.08.07 72
Kopia Lampy parkowe xlsx 10,7 2020.08.07 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 67,0 2020.08.07 51
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 45,0 2020.08.07 45
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY doc 128,0 2020.08.07 78
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 53,0 2020.08.07 48
Wykaz dostaw lub usług doc 54,0 2020.08.07 50
wykaz osób doc 50,0 2020.08.07 55
Wykaz robót budowlanych doc 61,0 2020.08.07 49
Wzór oferty na roboty budowlane doc 215,5 2020.08.07 55
Wzór umowy doc 366,5 2020.08.07 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,0 2020.08.07 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 45,5 2020.08.13 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,1 2020.08.17 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 36,5 2020.08.13 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2020.08.27 69
Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert doc 58,0 2020.09.22 1

Pobierz wszystkie dokumenty