Szczegóły ogłoszenia

KA-2/072/2020

"Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 74,5 2020.08.07 80

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 26,0 2020.08.10 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 911,0 2020.08.07 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.08.07 59
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2020.08.07 51
Formularz ofertowy doc 742,5 2020.08.07 54
Opis przedmiotu zamówienia zip 40065,8 2020.08.07 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 57,5 2020.08.07 55
Projekt umowy doc 960,5 2020.08.07 67
Wykaz osób doc 34,5 2020.08.07 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2020.08.07 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 347,4 2020.08.10 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania do SIWZ i termin wizji lokalnej pdf 357,4 2020.08.17 64
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 1451,1 2020.08.10 71
Wyjaśnienie treści SIWZ - 2 pdf 660,5 2020.08.19 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 330,2 2020.08.25 55

Pobierz wszystkie dokumenty