Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.11.2020

"wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu."

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 94,0 2020.08.06 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 49,9 2020.08.06 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 41,5 2020.08.06 45
Zal. 12 a_rys. W1.5_ Rzut pomieszczenia licznika pdf 169,1 2020.08.06 39
Zał 11_przedmiar robót_etap I_przyłącze i inst.wew.poziomy pdf 139,8 2020.08.06 44
Zał 13_STWiOR pdf 195,0 2020.08.06 39
Zał nr 10_istotne postanowienia umowy doc 209,5 2020.08.06 46
Zał nr 12 d_odpis protokołu uzgodnień ZUD-656 pdf 1490,4 2020.08.06 41
Zał nr 12 f_zał do prot uzgodnień ZUD-656_rys PZT 1 pdf 1619,3 2020.08.06 47
Zał nr 12e_zał do prot uzgodnień ZUD-656_decyzja EU 6630.801.2019 MZD pdf 1201,6 2020.08.06 44
Zał. 11 a_przedmiar robót_etap II_inst.wewn. piony pdf 101,2 2020.08.06 42
Zał. 12 b_Dobór zestawu hydroforowego pdf 30,0 2020.08.06 40
Zał. 12 c_klauzula uzgodnień pdf 882,8 2020.08.06 38
Zał. 12_Projekt budowlano-wykonawczy pdf 2164,5 2020.08.06 45
Zał. 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 51,5 2020.08.06 45
Zał. 3_ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,5 2020.08.06 46
Zał. 6_Oświadczenie o grupie kapitalowej doc 62,5 2020.08.06 30
Zał. 7_Wykaz robót budowlanych docx 20,9 2020.08.06 41
Zał. 8_Wykaz osób docx 19,2 2020.08.06 47
Zał. 9_Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych docx 23,4 2020.08.06 39
Zał. nr 1_ Formularz oferty _doc 40,0 2020.08.06 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2020.08.06 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 281,9 2020.08.21 33

Pobierz wszystkie dokumenty