Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-333/20

"dostawa 20 szt. krzeseł obrotowych dla WZ - KC-zp.272-333/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,6 2020.07.31 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,2 2020.07.31 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,8 2020.07.31 9
Wzór formularza oferty docx 26,7 2020.07.31 10
Wzór umowy - dostawy docx 30,6 2020.07.31 9

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,2 2020.08.03 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (33) xml 126,3 2020.07.31 10
Nowy Wzór formularza oferty docx 26,7 2020.08.03 9

Pobierz wszystkie dokumenty