Szczegóły ogłoszenia

ZP/19/2020

"1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,4 2020.07.31 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 76,6 2020.07.31 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 - archiwum pdf 509,7 2020.07.31 34
załącznik nr 2 - podział powierzchni pdf 9453,3 2020.07.31 31
załącznik nr 3 - dach PK przedmiar pdf 873,8 2020.07.31 24
załącznik nr 4 - wzór oferty docx 33,8 2020.07.31 14
załącznik nr 5 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu wa docx 30,8 2020.07.31 14
załącznik nr 6 - projekt umowy pdf 209,9 2020.07.31 16
załącznik nr 7 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 32,1 2020.07.31 13
załącznik nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich docx 28,5 2020.07.31 12
załącznik nr 9 - Wykaz osób doc 22,0 2020.07.31 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na zapytanie doc 29,9 2020.08.14 0
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,7 2020.08.10 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,8 2020.08.14 0

Pobierz wszystkie dokumenty