Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-297/20

"Dostawa 3 szt. tabletów graficznych i 1 szt. laptopa 2w1 - KC-zp. 272-297/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,2 2020.07.31 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 87,5 2020.07.31 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2020.07.31 7
JEDZ docx 88,5 2020.07.31 7
Wzór formularza oferty docx 35,5 2020.07.31 7
Wzór umowy - dostawy docx 35,0 2020.07.31 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,3 2020.08.04 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2020.07.31 7

Pobierz wszystkie dokumenty