Szczegóły ogłoszenia

FER.271.11.2020

"Modernizacja boiska sportowego w Ołpinach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,1 2020.07.31 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.31 8
formularz ofertowy doc 48,0 2020.07.31 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.07.31 8
projekt pdf 2303,0 2020.07.31 8
przedmiar pdf 308,4 2020.07.31 8
specyfikacja pdf 14499,5 2020.07.31 7
wzór umowy docx 43,0 2020.07.31 8

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,1 2020.08.03 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wzór umowy (zmiana 03 VIII 2020) docx 44,6 2020.08.03 7

Pobierz wszystkie dokumenty