Szczegóły ogłoszenia

87/2020

"Usługi przeglądów i legalizacji wag"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,9 2020.07.31 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,3 2020.07.31 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.31 52
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.07.31 49
Formularz cenowy xlsx 17,4 2020.07.31 58
Formularz oferty xlsx 57,2 2020.07.31 53
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,8 2020.07.31 50
Projekt umowy docx 37,9 2020.07.31 53
Wykaz osób docx 17,6 2020.07.31 51
Wykaz usług docx 17,8 2020.07.31 50
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.07.31 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2020.09.04 16

Pobierz wszystkie dokumenty