Szczegóły ogłoszenia

87/2020

"Usługi przeglądów i legalizacji wag"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,9 2020.07.31 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,3 2020.07.31 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.31 10
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.07.31 9
Formularz cenowy xlsx 17,4 2020.07.31 14
Formularz oferty xlsx 57,2 2020.07.31 13
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,8 2020.07.31 9
Projekt umowy docx 37,9 2020.07.31 9
Wykaz osób docx 17,6 2020.07.31 9
Wykaz usług docx 17,8 2020.07.31 10
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.07.31 9

Pobierz wszystkie dokumenty