Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-05/20

"Remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru w piwnicy, na parterze, Ip. i IIp. w obiekcie Domu Studenta nr-7 Herkules ul. Sowińskiego 40/48 w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2020.07.30 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,0 2020.07.30 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.07.30 13
OPZ pdf 282,1 2020.07.30 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.07.30 12
Przedniar robót pdf 349,2 2020.07.30 23
STWiOR pdf 4120,5 2020.07.30 15
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,7 2020.07.30 15
Wzór umowy na roboty budowlane doc 137,0 2020.07.30 14

Pobierz wszystkie dokumenty