Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-349/20

"Dostawa fotometru płomieniowego dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,5 2020.07.30 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,3 2020.07.30 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.07.30 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2020.07.30 16
Wzór formularza oferty doc 27,5 2020.07.30 18
Wzór umowy - dostawy doc 30,7 2020.07.30 18

Pobierz wszystkie dokumenty