Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-323/20

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,4 2020.07.30 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,8 2020.07.30 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.07.30 13
Opis zmóawienia KC-zp.272-323-20 - częsci komputerowe doc 358,5 2020.07.30 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2020.07.30 14
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 28,7 2020.07.30 29
Wzór formularza oferty doc 27,6 2020.07.30 15
Wzór umowy - dostawy doc 38,4 2020.07.30 15

Pobierz wszystkie dokumenty