Szczegóły ogłoszenia

81/2020

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu w Centralnej Sterylizacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,3 2020.07.29 100

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,1 2020.08.21 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 72,8 2020.07.29 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.29 61
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.07.29 57
formularz cenowy xlsx 12,2 2020.07.29 79
Formularz oferty - ZMIENIONY xlsx 57,7 2020.07.29 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,3 2020.07.29 58
Projekt umowy docx 41,6 2020.07.29 63
Wykaz osób docx 18,4 2020.07.29 58
Wykaz usług docx 17,8 2020.07.29 65
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.07.29 59

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2020.08.18 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,2 2020.08.18 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.09.03 22

Pobierz wszystkie dokumenty