Szczegóły ogłoszenia

KA-2/069/2020

"Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie - segment S1, S2."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,3 2020.07.28 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 211,5 2020.07.28 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,4 2020.07.28 12
Formularz ofertowy doc 50,0 2020.07.28 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2020.07.28 11
Projekt umowy doc 267,0 2020.07.28 21
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2409,6 2020.07.28 57
Wykaz osób doc 36,5 2020.07.28 9
Wykaz robót doc 40,5 2020.07.28 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.07.28 13

Pobierz wszystkie dokumenty