Szczegóły ogłoszenia

OZ.I.272..2.2020

"Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,8 2020.07.28 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 119,0 2020.07.28 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A1 R17 pdf 1428,4 2020.07.28 9
A1 R19 pdf 979,1 2020.07.28 7
A10 R17 pdf 1499,3 2020.07.28 9
A10 R19 pdf 772,3 2020.07.28 8
A11 R17 pdf 775,6 2020.07.28 8
A11 R19 pdf 947,6 2020.07.28 8
A12 R17 pdf 1082,2 2020.07.28 9
A13 R17 pdf 371,2 2020.07.28 8
A14 R17 pdf 422,1 2020.07.28 8
A2 korekta R17 pdf 1266,9 2020.07.28 9
A2 R19 pdf 850,4 2020.07.28 7
A3 R17 pdf 1442,2 2020.07.28 6
A3 R19 pdf 1059,8 2020.07.28 5
A4 R17 pdf 1326,7 2020.07.28 7
A4 R19 pdf 1129,4 2020.07.28 5
A5 R17 pdf 1306,6 2020.07.28 6
A5 R19 pdf 902,5 2020.07.28 5
A6 R17 pdf 1651,2 2020.07.28 5
A6 R19 pdf 673,2 2020.07.28 5
A7 R17 pdf 900,5 2020.07.28 5
A7 R19 pdf 917,0 2020.07.28 5
A8 R17 pdf 1100,4 2020.07.28 5
A8 R19 pdf 774,2 2020.07.28 5
A9 R17 pdf 1460,0 2020.07.28 5
A9 R19 pdf 824,4 2020.07.28 6
Projekt budowlany Raciborska 17 pdf 2041,6 2020.07.28 10
Projekt budowlany Raciborska 19 pdf 2025,1 2020.07.28 6
S1 R17 pdf 1305,6 2020.07.28 6
S1 R19 pdf 484,5 2020.07.28 8
S2 R17 pdf 1881,9 2020.07.28 9
S2 R19 pdf 1105,7 2020.07.28 5
S3 R17 pdf 1383,5 2020.07.28 8
S3 R19 pdf 771,2 2020.07.28 9
S4 R17 pdf 1319,2 2020.07.28 6
S4 R19 pdf 753,3 2020.07.28 6
S5 R17 pdf 1257,1 2020.07.28 6
S5 R19 pdf 409,6 2020.07.28 8
S6 R17 pdf 898,3 2020.07.28 6
Schemat systemu bezpieczeństwa pdf 360,0 2020.07.28 9
STWOIR-Raciborska 17 pdf 1283,0 2020.07.28 6
STWOIR-Raciborska 19 pdf 1304,5 2020.07.28 6
Umowa termomodernizacja SOSW w Głubczycach pdf 328,4 2020.07.28 8
zał. nr 1 - Formularz ofertowy doc 84,0 2020.07.28 7
zał. nr 10 przedmiar Raciborska 19 pdf 526,6 2020.07.28 17
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 57,5 2020.07.28 8
zał. nr 3 - wykaz osób doc 56,5 2020.07.28 6
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 57,0 2020.07.28 6
zał. nr 5 - Oświadczenie wykonawcy doc 74,5 2020.07.28 7
zał. nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 68,5 2020.07.28 6
zał. nr 7 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 56,0 2020.07.28 7
zał. nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 58,5 2020.07.28 6
zał. nr 9 przedmiar Raciborska 17 pdf 837,4 2020.07.28 23

Pobierz wszystkie dokumenty