Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-260/20

"obsługa prac gospodarczych w budynkach i na terenie AGH - KC-zp.272-260/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,8 2020.07.24 80

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2020.07.29 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 60,5 2020.07.24 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,8 2020.08.28 40
Wykaz narzędzi doc 35,0 2020.07.24 78
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2020.07.24 70
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,4 2020.07.24 75
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2020.07.24 69
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków docx 21,8 2020.07.24 65
Wzór umowy - usługi docx 33,0 2020.07.24 68

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,5 2020.08.20 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 3866,3 2020.08.20 37

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty