Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-260/20

"obsługa prac gospodarczych w budynkach i na terenie AGH - KC-zp.272-260/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,8 2020.07.24 26

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2020.07.29 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 60,5 2020.07.24 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz narzędzi doc 35,0 2020.07.24 26
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2020.07.24 18
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,4 2020.07.24 25
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2020.07.24 19
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków docx 21,8 2020.07.24 18
Wzór umowy - usługi docx 33,0 2020.07.24 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 225,7 2020.08.07 2
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.07.29 42
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 269,1 2020.08.07 3

Pobierz wszystkie dokumenty