Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.,272-311/20

"dostawa 3 wag laboratoryjnych dla WGiG - KC-zp.,272-311/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,5 2020.07.23 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 54,0 2020.07.23 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału docx 24,5 2020.07.23 21
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,7 2020.07.23 24
Wzór umowy - dostawy docx 26,7 2020.07.23 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 214,1 2020.07.27 20
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ I ZMIANA SIWZ doc 217,4 2020.08.12 3

Pobierz wszystkie dokumenty