Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/45/2020

"Sukcesywna dostawa przypraw, wędlin oraz jajek dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 26,2 2020.07.22 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 193,5 2020.07.22 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 3 - formularz ofertowy docx 26,5 2020.07.22 8
zał. nr 4 - formularz cenowy docx 37,4 2020.07.22 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 53,5 2020.08.04 10
zał nr 5 - wzór umowy docx 25,5 2020.07.22 6
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 52,5 2020.07.22 7
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2020.07.22 8
zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawcy doc 31,0 2020.07.22 8

Pobierz wszystkie dokumenty