Szczegóły ogłoszenia

DD.270.2.4.2020

"Wykonanie przepustów P1, PB, PC, PD, PE, PF i PG na drodze leśnej - pożarowej nr 4 w leśnictwie Kania"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 4361,6 2020.07.22 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 7876,4 2020.07.22 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zalącznik nr 6 oddanie do dyspozycji docx 18,4 2020.07.22 22
załącznik 4 a- Brak podstaw do wykluczenia docx 21,1 2020.07.22 21
załącznik 4b- Spełnianie warunków udziału w postępowaniu docx 22,9 2020.07.22 24
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy przepusty doc 45,0 2020.07.22 23
Załącznik nr 5- Oświadczenie przynależność doc 37,5 2020.07.22 21
Załącznik nr 10 STWiOR pdf 1228,8 2020.07.22 28
Załącznik nr 11 Pomocniczy przedmiar prac xls 52,5 2020.07.22 42
Załącznik nr 12 do SIWZ - oboiwiązek RODA doc 34,0 2020.07.22 23
Załącznik nr 2 -wzór umowy pdf 535,9 2020.07.22 21
Załącznik nr 3- dokumentacja wykonawcza zip 15937,2 2020.07.22 33
Załącznik nr 7 - Wykaz robót doc 37,0 2020.07.22 22
Załącznik nr 8 - Wykaz osób doc 35,5 2020.07.22 21
Załącznik nr 9 Oświadczenie o obowiązku podatkowym docx 18,3 2020.07.22 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach SIWZ i umowy pdf 1083,1 2020.07.28 19
SIWZ- zmiana 1 pdf 7920,9 2020.07.28 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na pytania 2 pdf 294,5 2020.07.27 22
odpowiedź na pytania 3 pdf 330,6 2020.07.28 19
odpowiedź na pytania 4 pdf 317,8 2020.07.28 20
odpowiedź na pytania 5 pdf 283,5 2020.07.30 17
odpowiedż na pytania 1 pdf 299,4 2020.07.27 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 464,0 2020.07.28 23
siwz- zmiana 1- SPROSTROWANIE pdf 7881,2 2020.07.30 16
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy przepusty SPROSTOWANIE doc 45,0 2020.07.30 15
Załącznik nr 2- Umowa- ZMIANA 1 pdf 536,0 2020.07.28 17

Pobierz wszystkie dokumenty