Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/46/2020

"Dostawa leków układu sercowo - naczyniowego, pokarmowego, oddechowego i analgetyki"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie pdf 1009,4 2020.07.22 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,8 2020.07.22 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS140-344241 xml 88,0 2020.07.22 20
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.22 18
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ xls 382,0 2020.07.22 37
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ docx 43,4 2020.07.22 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,4 2020.07.22 17
Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ docx 42,5 2020.07.22 17

Pobierz wszystkie dokumenty