Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-315/20

"malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-315/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,7 2020.07.21 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 64,3 2020.07.21 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2020.07.21 13
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu 315 docx 23,2 2020.07.21 12
Wzór_formularza_oferty 315 docx 31,1 2020.07.21 21
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,0 2020.07.21 11
Wzór_umowy doc 229,5 2020.07.21 16
wzór_wykazu_robót_budowlanych 315 doc 50,0 2020.07.21 19
wzór_Wykaz_osób 315 doc 45,0 2020.07.21 15
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 27,8 2020.07.21 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,1 2020.08.05 61

Pobierz wszystkie dokumenty