Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-286/20

"Dostawa 1 szt.zestawu komputera stacjonarnego - KC-zp.272-286/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 118,0 2020.07.21 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 54,6 2020.07.21 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,8 2020.07.21 14
Wzór formularza oferty doc 28,0 2020.07.21 15
Wzór umowy - dostawy doc 30,8 2020.07.21 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 286 xml 126,3 2020.07.21 14

Pobierz wszystkie dokumenty