Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-337/20

"Remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 38,6 2020.07.21 6

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 97,3 2020.07.31 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,2 2020.07.21 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2020.07.21 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,7 2020.07.21 23
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,2 2020.07.21 27
Wzór formularza oferty doc 29,6 2020.07.21 29
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.07.21 20
Wzór umowy docx 74,6 2020.07.21 28
wzór Wykaz osób doc 45,0 2020.07.21 24
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2020.07.21 25
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,7 2020.07.21 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 i zmiana SIWZ doc 220,7 2020.08.04 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmian SIWZ doc 216,4 2020.07.31 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 docx 105,3 2020.08.04 27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2020.07.31 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 267,0 2020.08.04 42

Pobierz wszystkie dokumenty