Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/41/2020

"Dostawa leków wpływających na układ nerwowy"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie pdf 832,0 2020.07.17 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,5 2020.07.17 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS137-336409 xml 73,8 2020.07.17 15
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.07.17 16
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ xls 291,0 2020.07.17 35
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ docx 41,1 2020.07.17 15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,3 2020.07.17 15
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ docx 42,4 2020.07.17 17

Pobierz wszystkie dokumenty