Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/40/2020

"Dostawa antybiotyków, leków p/wirusowych o raz p/grzybiczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie pdf 714,3 2020.07.17 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63,4 2020.07.17 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS137-336396 xml 66,7 2020.07.17 14
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.17 15
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ xls 510,5 2020.07.17 36
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ docx 39,3 2020.07.17 15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,4 2020.07.17 15
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ docx 42,3 2020.07.17 21

Pobierz wszystkie dokumenty