Szczegóły ogłoszenia

KA-2/067/2020

"Roboty remontowe i inwestycyjne w budynkach DS-1, DS-2, DS-3 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 86,2 2020.07.17 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 222,0 2020.07.17 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 16820,4 2020.07.17 112
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2020.07.17 26
Formularz ofertowy doc 30,8 2020.07.17 32
Formularz ofertowy po zmianie docx 34,2 2020.07.28 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2020.07.17 26
Projekt umowy po zmianie doc 274,0 2020.07.28 28
Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 275,5 2020.07.17 34
Wykaz osób doc 35,5 2020.07.17 26
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.07.17 35
zad.nr 6 - STREFA RELAKSU DS4 - aranż_popr pdf 6290,6 2020.07.21 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.07.17 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 29,9 2020.07.28 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie pdf 192,0 2020.08.05 15
Wyjaśnienie treści SIWZ 17.07.2020. doc 23,0 2020.07.17 68
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.07.2020. doc 22,6 2020.07.21 53
Wyjaśnienie treści SIWZ 29.07.2020. doc 22,9 2020.07.29 33
Wyjaśnienie treści SIWZ 30.07.2020 docx 25,6 2020.07.30 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 114,3 2020.08.07 39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP pdf 808,7 2020.07.28 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,8 2020.07.28 53

Pobierz wszystkie dokumenty