Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-308/20

"wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach na I piętrze w budynku D-11- KC-zp.272-308/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,8 2020.07.17 45

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 97,2 2020.07.30 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,6 2020.07.17 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 38,5 2020.07.17 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,7 2020.07.17 20
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 25,8 2020.07.17 19
Wzór formularza oferty doc 28,2 2020.07.17 24
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.07.17 20
Wzór umowy doc 243,0 2020.07.17 21
wzór Wykaz osób doc 47,0 2020.07.17 20
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2020.07.17 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,9 2020.07.17 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,4 2020.07.24 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 217,4 2020.07.30 33
Odpowiedź na zapytanie doc 215,2 2020.07.22 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2020.07.30 43

Pobierz wszystkie dokumenty