Szczegóły ogłoszenia

CRZP/91/2020/AZP

"Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/5 - 2"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
562430-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,4 2020.07.15 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 640,5 2020.07.15 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,0 2020.07.15 11
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 48,5 2020.07.15 9
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2020.07.15 9
4_Specyfikacja_techniczna doc 76,0 2020.07.15 26
5_Wzór_umowy docx 35,5 2020.07.15 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 344,0 2020.07.17 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
91 Informacja z otwarcia ofert pdf 544,0 2020.07.23 12

Pobierz wszystkie dokumenty