Szczegóły ogłoszenia

CRZP/88/2020/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń piwnicznych P 31 i P32 w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 560459-N-2020 pdf 162,7 2020.07.10 29

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540126059-N-2020 pdf 68,6 2020.07.13 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Zmiana SIWZ 1 doc 529,5 2020.07.10 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty ZMIANA SIWZ 1 doc 308,0 2020.07.10 31
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2020.07.10 27
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2020.07.10 27
4_Wykaz osób doc 40,0 2020.07.10 27
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 52,5 2020.07.10 31
6_Zakres dokumentacji projektowej pdf 303,6 2020.07.10 34
7_Wzór umowy DOC 95,0 2020.07.10 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 394,5 2020.07.13 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 608,4 2020.07.21 18
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 318,9 2020.07.13 19

Pobierz wszystkie dokumenty