Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-37/20

"Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 590,7 2020.07.08 68

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja ogłoszenia PDF 1061,1 2020.07.14 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu PDF 2024,6 2020.07.17 28
II Modyfikacja Z2 do ogłoszenia -Opis przedmiotu zamówienia pdf 281,4 2020.07.17 27
informacja z otwarcia ofert PDF 29,2 2020.07.22 34
Informacja z aukcji PDF 279,1 2020.08.03 7
Modyfikacja Z2 do ogłoszenia -Opis przedmiotu zamówienia docx 47,8 2020.07.14 38
powiadomienie o modyfikacji ogłoszenia o zamówienie PDF 22,4 2020.07.14 24
powiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz II modyfikacja ogłoszen PDF 51,8 2020.07.17 27
pytania i odpowiedzi PDF 32,4 2020.07.14 37
Z1 do Ogłoszenia-Formularz oferty doc 91,5 2020.07.08 36
Z10 do Ogłoszenia-Wzór - wykaz usług doc 32,5 2020.07.08 34
Z10 do Umowy-F-02 Karta kontroli temperatury wydawanych posiłków pdf 89,4 2020.07.08 32
Z11do Ogłoszenia-Wzór - wykaz osób doc 39,5 2020.07.08 29
Z12 do Ogłoszenia - wykaz pojazdów docx 24,6 2020.07.08 27
Z1a do Ogłoszenia-Arkusz oceny jakości jadłospisu pdf 125,2 2020.07.08 38
Z2 do ogłoszenia -Opis przedmiotu zamówienia pdf 280,4 2020.07.08 40
Z3 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchennych pdf 108,4 2020.07.08 32
Z4 do Ogłoszenia-CHARAKTERYSTYKA DIET-2 pdf 658,5 2020.07.08 37
Z4 do Umowy-F-03 Protokół reklamacyjny pdf 87,4 2020.07.08 27
Z5 do Ogłoszenia-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu wa docx 44,6 2020.07.08 29
Z5 do Umowy-Protokół dostarczenia dostawy posiłków PDF 8,8 2020.07.08 30
Z6 do Ogłoszenia-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,6 2020.07.08 27
Z7 do Ogłoszenia - wzór Umowy PDF 374,9 2020.07.08 33
Z8 do Ogłoszenia - wzór Umowy dzierżawy PDF 99,4 2020.07.08 33
Z8 do Umowy-PJŻ-02 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA HI pdf 305,0 2020.07.08 33
Z9 do Ogłoszenia-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 3402,0 2020.07.08 29
Z9 do Umowy-PJŻ-03 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA PRO pdf 308,1 2020.07.08 33

Pobierz wszystkie dokumenty