Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-269/20

"Usługa szkoleniowa dla pracowników Pionu Współpracy AGH z języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-269/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 361,5 2020.07.08 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 259,1 2020.07.17 20
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 433,0 2020.07.08 47
wykaz osób doc 271,0 2020.07.08 50
Wzór formularza oferty - usługi doc 282,5 2020.07.08 54
Wzór umowy - usługi doc 332,0 2020.07.08 52
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,0 2020.07.08 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 452,4 2020.07.14 29
Odpowiedź na zapytanie i powiadomienie o zmianach docx 449,0 2020.07.10 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie miejsca składania i otwarcia ofert doc 461,5 2020.07.15 27
Informacja z otwarcia ofert doc 258,7 2020.07.17 28
NOWY Wzór formularza oferty doc 282,0 2020.07.10 57
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 504,1 2020.07.14 31

Pobierz wszystkie dokumenty