Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-13/20

"Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 46,8 2020.07.07 136

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,3 2020.07.14 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 12,3 2020.07.16 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 133,7 2020.07.07 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 114,1 2020.07.07 26
Opis przedmiotu zamówienia docx 294,9 2020.07.07 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 112,2 2020.07.07 23
Projekt umowy docx 115,4 2020.07.07 27
Wzór formularza oferty docx 116,8 2020.07.07 31
Wzór protokołu odbioru docx 110,0 2020.07.07 21

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 111,6 2020.07.23 19

Pobierz wszystkie dokumenty