Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-256/20

"konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach MS AGH - KC-zp.272-256/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,5 2020.07.07 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,3 2020.07.07 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz kalulacji cenowej 1A xlsx 11,8 2020.07.07 29
Formularz kalulacji cenowej materiały wraz z robocizną 1B xlsx 17,8 2020.07.07 27
Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia doc 46,0 2020.07.07 30
Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków__udziału_w_postępowaniu doc 34,0 2020.07.07 29
RAPORT Z WYKONANIA KONSERWACJI DŹWIGU doc 53,0 2020.07.07 29
Szczegółowy wykaz urządzeń doc 79,0 2020.07.07 35
Wykaz_osób doc 39,5 2020.07.07 29
Wzór formularza oferty doc 60,5 2020.07.07 30
Wzór umowy doc 154,0 2020.07.07 31
wzór_wykazu_usług doc 39,0 2020.07.07 30
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 24,5 2020.07.07 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2020.07.22 17

Pobierz wszystkie dokumenty