Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/12/2020

" Przebudowa wjazdu głównego do AWF w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną w celu dostosowania drogi do wymogów drogi p-poż"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 558534 docx 34,0 2020.07.06 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540123346 docx 12,6 2020.07.09 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2020.07.06 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.07.06 30
formularz oferty docx 21,0 2020.07.06 33
Opis przedmiotu zamówienia -wjazd doc 38,5 2020.07.06 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.07.06 26
PROJEKT UMOWY_ doc 230,0 2020.07.06 33
PRZEBUDOWA WJAZDU GŁÓWNEGO DOKUMENTACJA zip 22236,9 2020.07.06 69
wykaz osób docx 15,7 2020.07.06 27
wykaz robót docx 18,7 2020.07.06 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.07.06 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22,4 2020.07.09 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.07.22 38
Ogłoszenie nr 540131789-N-2020 docx 12,5 2020.07.20 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,8 2020.07.09 55

Pobierz wszystkie dokumenty