Szczegóły ogłoszenia

CRZP/81/2020/AZP

"Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
558113-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,4 2020.07.03 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 767,5 2020.07.03 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,5 2020.07.03 36
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 43,5 2020.07.03 28
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2020.07.03 29
4_Wykaz robót budowlanych doc 52,0 2020.07.03 30
5_Wykaz osób doc 58,0 2020.07.03 29
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 285,0 2020.07.03 29
7_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2020.07.03 27
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 41,5 2020.07.03 27
9_Wzór umowy DOC 153,0 2020.07.03 31
_10_Dokumentacja rar 50438,3 2020.07.03 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 562,2 2020.07.20 21

Pobierz wszystkie dokumenty