Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/Rb/N/AC/2020

"Wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,5 2020.07.03 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 572,2 2020.07.03 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Projektowa zip 25078,3 2020.07.03 50
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.07.03 32
Formularz ofertowy docx 40,9 2020.07.03 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.07.03 37
Projekt umowy docx 55,1 2020.07.03 38
Przedmiar robót zip 285,8 2020.07.03 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.07.03 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 228,2 2020.07.10 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 219,3 2020.07.21 43

Pobierz wszystkie dokumenty