Szczegóły ogłoszenia

ZP/15/2020

"Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - umowa nr W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05.03.2019 "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie_o_zamówieniu pdf 380,5 2020.07.03 68

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana_ogłoszenia pdf 79,0 2020.07.30 24
zmiana_ogłoszenia_aktualny pdf 87,5 2020.07.31 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 82,1 2020.07.03 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - opis przedmiotu zam zip 300,1 2020.07.03 186
zał. nr 2 - wzór oferty docx 42,3 2020.07.03 42
zał. nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy docx 32,2 2020.07.03 38
zał. nr 4 - projekt umowy doc 76,0 2020.07.03 46
zał. nr 5 - JEDZ xml 127,6 2020.07.03 35
zał. nr 6 - wykaz dostaw docx 26,2 2020.07.03 37
zał. nr 7 - warunki gwarancji i serwisu doc 80,0 2020.07.03 35
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd docx 28,1 2020.07.03 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie doc 21,3 2020.08.11 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
pytania i odpowiedzi zip 1352,7 2020.07.30 50

Pobierz wszystkie dokumenty