Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-261/20

"Usługa dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dla potrzeb AGH - Kc-zp.272-261/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2020.06.30 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,3 2020.06.30 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowa kalkulacja cenowa xlsx 22,8 2020.06.30 12
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,7 2020.06.30 10
Wzór formularza oferty doc 28,0 2020.06.30 10
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,8 2020.06.30 10
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 24,8 2020.06.30 10
Wzór umowy - usługi doc 33,0 2020.06.30 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 50,0 2020.07.07 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2020.07.07 5

Pobierz wszystkie dokumenty