Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-272/20

"Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp.272-272/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 39,0 2020.06.30 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2020.06.30 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.06.30 5
Oświadczenia Podwykonawcy doc 43,5 2020.06.30 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2020.06.30 5
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2020.06.30 5
Wzór formularza oferty doc 52,0 2020.06.30 5
Wzór umowy doc 240,5 2020.06.30 6
wzór Wykaz osób doc 43,5 2020.06.30 6
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,5 2020.06.30 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.06.30 5

Pobierz wszystkie dokumenty