Szczegóły ogłoszenia

CRZP/74/2020/AZP

"Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
303289-2020 Ogłoszenie o zamówieniu TED pdf 135,5 2020.06.30 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 680,5 2020.06.30 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 322,5 2020.06.30 9
2_Jednolity europejski dokument zamówienia zip 81,6 2020.06.30 11
3_Specyfikacja_techniczna doc 74,0 2020.06.30 29
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2020.06.30 9
5_Oświadczenie_o_niezaleganiu doc 43,0 2020.06.30 9
6_Wzór_umowy docx 47,7 2020.06.30 9

Pobierz wszystkie dokumenty