Szczegóły ogłoszenia

K-2.391/09/2020

"Stworzenie narzędzia/oprogramowania kalkulatora do oceny kondycyjno - zdrowotnego uczniów w ramach funkcjonującego dziennika elektronicznego w placówkach edukacyjnych."

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 555987 docx 30,5 2020.06.29 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 342,9 2020.06.29 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 204,0 2020.06.29 38
formularz oferty docx 278,0 2020.06.29 38
Opis przedmiotu zamówienia - Parametry Techniczne Systemu Kalkulatora docx 986,3 2020.06.29 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 206,6 2020.06.29 35
Projekt umowy PROGRAM_oststeczna docx 371,7 2020.06.29 43
wykaz osób docx 196,9 2020.06.29 37
wykaz usług docx 196,6 2020.06.29 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 202,7 2020.06.29 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 60,7 2020.07.03 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,4 2020.07.06 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,6 2020.07.06 35

Pobierz wszystkie dokumenty