Szczegóły ogłoszenia

CRZP/73/2020/AZP

"Świadczenie usług medycznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
299617-2020 Ogłoszenie o zamówieniu ted pdf 130,0 2020.06.26 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 698,5 2020.06.26 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 340,0 2020.06.26 13
2_Jedz zip 81,1 2020.06.26 13
3_Szczegółowy opis zamówienia docx 45,2 2020.06.26 17
4_Właściwość produktów xlsx 24,6 2020.06.26 15
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2020.06.26 10
6_Wykaz_usług doc 62,0 2020.06.26 13
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania doc 42,0 2020.06.26 11
8_Wzór umowy doc 85,0 2020.06.26 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
082350-2020 Ogłoszenie o zamówieniu simap pdf 122,1 2020.06.26 13

Pobierz wszystkie dokumenty